História

Začiatky súčasnej spoločnosti DOBRO, spol.s r.o. siahajú do roku 1991. Od úplného začiatku sa spoločnosť venuje elektrickej zabezpečovacej signalizácii (EZS), ako nosnej aktivite, ku ktorej sa postupne pričleňovali súvisiace činnosti v oblasti bezpečnosti a slaboprúdovej techniky ako sú kamerové systémy (CCTV), systémy na kontrolu a evidenciu vstupu (SKV), elektrická požiarna signalizácia (EPS). Ďalej telekomunikačná technika - predovšetkým pobočkové telefónne ústredne (PBX). Pre možnosť i nutnosť poskytnúť úplné a komplexné služby, predovšetkým pri zariaďovaní novostavieb slaboprúdovou technikou, sa spoločnosť ďalej venuje televíznej a satelitnej technike (TV, SAT), ozvučovacej technike (AUDIO), domovým audio a videovrátnikom (DDZ) a štruktúrovanej kabeláži.

V súčasnosti je komplexnosť znalostí a skúseností spoločnosti v oblasti slaboprúdových technológií hlavnou výhodou pre zákazníkov (investorov) z dôvodu možnosti efektívne a účinne skĺbiť a prepojiť funkčnosť týchto technológií. Táto komplexnosť je veľkou výhodou aj pri hľadaní a odstraňovaní porúch a nefunkčností týchto technológií. Okrem slaboprúdovej techniky sa spoločnosť postupne začala venovať v oblasti bezpečnosti aj aplikácii bezpečnostnej fólie na okná. Dôsledkom získania znalostí a skúseností pri aplikácii bezpečnostných fólií spoločnosť rozšírila svoje aktivity o aplikáciu všetkých okenných fólií. Následne ako protiváhu letnej sezónnej aktivite (fóliám) si zvolila, pre využitie priestorových kapacít, zimnú sezónnu aktivitu, výmenu a opravu autoskiel. Táto trojica aktivít (slaboprúd, fólie, autosklo) sú tromi pevnými bodmi vytvárajúcimi stabilitu spoločnosti, ktoré ju udržali funkčnú aj v ťažkom a turbulentnom období krízy, predovšetkým v rokoch 2010 – 2013.

 

Späť