Kamery v priemysle

Objektové fólie - Radnica Spišská Nová Ves

Objektové fólie - Poisťovňa Dôvera Košice

Objektové fólie - Autobusová stanica Košice

Výber referencií

Kamerové systémy

KOVOZBER, s.r.o., Spišská Nová Ves

PLEX s.r.o., Spišská Nová Ves

Pracháreň, Levoča

Mestský úrad, Spišské Podhradie

AGA priemyselný park s.r.o., Spišská Nová Ves

Social.Trans n.o., Spišské Vlachy

Reštaurácia NOSTALGIE, Spišská Nová Ves

Farby-laky Endel, Spišská Nová Ves

HZ Metal, s.r.o., Krompachy

SpišMarket s.r.o., Spišská Nová Ves

AGRO-REAL, s.r.o., Nižné Repaše

Potraviny, Spišské Podhradie

Čerpacia stanica, Veľká Lomnica

Čerpacia stanica, Krompachy

AUTO-VALAS s.r.o., Smižany

TAUBER s.r.o., Spišská Nová Ves

DSS Domovina, n.o., Hodkovce

Penzión STENLY, Spišský Štvrtok

PRO POPULO, Vydrník

MILANKO, spol.s r.o., Spišská Nová Ves

ACHP a.s., Spišská Nová Ves

SLOVDEKRA – STK, Spišská Nová Ves

Hotel BARBAKAN, Levoča

Elektrické zabezpečovacie systémy

STADUS, s.r.o., Spišská Nová Ves

KOVOZBER, s.r.o., Spišská Nová Ves

Herba Drug, s.r.o., Smižany

AGRO-spiš s.r.o., Smižany

Farby-laky Endel, Spišská Nová Ves

K_CORP s.r.o., Spišská Nová Ves

PLEX s.r.o., Spišská Nová Ves

Komunitné centrum, Krompachy

M – PLAST Mužík, Spišská Nová Ves

Pracháreň, Levoča

MILANKO, spol.s r.o., Spišská Nová Ves

Múzeum, Levoča

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

PRO POPULO, Spišské Bystré

Autosalón KIA (Metis Slovensko), Spišská Nová Ves

Mrava nábytok, Spišský Štiavnik

EMKOBEL, a.s., Spišská Nová Ves

BBES a.s., Banská Bystrica

GUTMANN s.r.o., Košice

MIVA spol.s r.o., Smižany

DISKONTO Sp.N.Ves, Levoča, Gelnica

Stavcentrum FEKETE, Sp.N.Ves a Poprad

GPU, s.r.o., Levoča

AGA priemyselný park s.r.o., Spišská Nová Ves

Z-klas, predajne, Spišská Nová Ves

SOU Bijacovce

Centrum pedag.-psychol. poradenstva a prevencie, Spišská Nová Ves

Obecný úrad, Smižany

Stavebné bytové družstvo, Levoča

Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves

Telefónna ústredne

Okresný súd, Spišská Nová Ves

Stavcentrum FEKETE, Spišská Nová Ves

Veterinárna a potravinová správa, Spišská Nová Ves

Štátna ochrana prírody SR, Slovenský raj, Spišská Nová Ves

MIVA spol.s r.o., Smižany

Súkromná poliklinika, Levoča

Tatraclima, Poprad

Tatra-agrolev s.r.o., Levoča

Autosalón KIA (Metis Slovensko), Spišská Nová Ves

Slovenské národné múzeum, Levoča

Media Press, Poprad

Domov sociálnych služieb, Spišský Štvrtok

Z-klas, Spišská Nová Ves

EMKOBEL, a.s., Spišská Nová Ves

ZŠ Nad medzou, Spišská Nová Ves

Správa obecných lesov, Švedlár

Späť