Zmluva o technickej službe - paušál maximum ezs

(pre pochopenie tohto popisu je potrebné najprv prečítať   ZMLUVA O TECHNICKEJ SLUŽBE – ZÁKLAD )

Táto zmluva má tieto vlastnosti navyše:

 • Dostupnosť  objednania servisu (služby) -  NON-STOP“ 5.00-23.00 (názvoslovie z našej tabuľky)
  Sme ochotní prijať požiadavku o pomoc (servisný úkon) okamžite kedykoľvek. No veríme, že pokiaľ nejde o bezprostredné ohrozenie života, zdravia či majetku, nebudeme musieť reagovať na telefonáty v čase medzi 23.00 a 5.00.      
 • Nástup na servisný zásah - ihneď ak to bude klient požadovať
  ( podľa dostup. technika max. do 3hod. + čas na cestu min./km )
 • Čas na odstránenie nefunkčnosti zariadenia   - minimum 
  nepretržitá aktivita až do odstránenia nefunkčnosti
 • Fyzická prítomnosť do odstránenia poruchy (na požiadanie, technik alebo SBS)
  Zmluva MAXIMUM je navrhnutá tak, že by nemal zákazník mať žiadne problémy s užívaním systému a ochranou objektu. V čase poruchy a potrebného času na jej odstránenie sme ochotní, ak nebude iné riešenie, zabezpečiť fyzickú prítomnosť nášho technika, alebo zamestnanca SBS až do odstránenia poruchy. (Samozrejme len ak ide o objekt, v ktorom práve nie je užívateľ objektu – pracovná doba, prítomnosť majiteľa nehnuteľnosti a pod.)     
 • Zľava na práce 40% a na materiál 20%:
  Zmluva KOMFORT Vám oproti zmluve ZÁKLAD umožní využívať naše servisné služby so zníženou sadzbou 40% na práce a  20% na materiál.
 • Pripojenie na naše technické PCO:
  Pre tento paušál je pripojenie na PCO podmienkou. Budeme tak mať nad Vaším zariadením plnú kontrolu a o poruchách a nebezpečných stavoch budeme vedieť okamžite.Spracovanie správ z PCO bude realizované okamžite. V prípade že z prijatých informácii zvážime určité nebezpečenstvo, vykonáme okamžité programové opatrenia pre odstránenie alebo zníženie rizika a problémov, upovedomíme o tomto prevádzkovateľa a ak to bude potrebné a požadované, nastúpime ihneď (najneskôr do 3hod + čas 1min./1km) na fyzický servisný zásah.
 • Záruka na akumulátor (akumulátor je spotrebný materiál) – nekonečná záruka
  V paušále MAXIMUM je pravidelná výmena akumulátorov v cene paušálu.

Porovnanie služieb jednotlivých zmlúv je v Zmluva o technickej službe (PAUŠÁL-EZS)  - tabuľka.


Späť