Našim cieľom je Vaša bezpečnosť
Našim úspechom je jeho zlyhanie
VSTÚPIŤ

O nás

Spoločnosť DOBRO, spol. s r.o. stavia predovšetkým na kvalite, serióznosti a dlhodobej prevádzkovateľnosti dodaných zariadení. Snaží sa o maximálne dodržiavanie ekonomických, legislatívnych i technických rámcov (zákony, technické normy) platných v našej krajine. Žiaľ, obrovský tlak zákazníkov (vrátane štátu) na minimalizáciu investičných nákladov a len vlažná kontrola dodržiavania zákonov a technických noriem spôsobuje, že sa trhové ceny znižujú práve na úkor kvality, funkčnosti a životnosti produktov. V snahe neprispôsobiť sa týmto trendom spoločnosť neusiluje o zákazky a zákazníkov, kde je hlavným kritériom najnižšia cena. Stále existuje dosť zákazníkov, ktorí poznajú a pri nákupe produktov a služieb uplatňujú filozofiu: „nie sme takí bohatí, aby sme si kupovali lacné veci!“. O túto časť zákazníkov opiera spoločnosť DOBRO svoju existenciu. Množstvo zákazníkov spoločnosti, ktorí prijali túto filozofiu stúpa a posilňuje jej stabilitu. Hodnota dlhodobej a serióznej servisnej starostlivosti stúpa práve v tomto období, kedy tlak na zvyšovanie a zrýchľovanie produktivity výroby znižuje kvalitu a životnosť výrobkov. To, čo zákazník nezaplatí za kvalitu výrobku, seriózny servis a údržbu, preplatí v niekoľkonásobnom kupovaní výrobku na ten istý účel v kratšom časovom období.

camera.png

Dôsledkom prístupu spoločnosti DOBRO, spol. s r.o.:

  • je veľké množstvo zákazníkov, ktorí užívajú dodané systémy viac ako 15 rokov (nie sú výnimkou ani 20-ročné funkčné EZS),
  • je spoločnosť servisným a správcovským partnerom súkromného prevádzkovateľa pultu centrálnej ochrany (PCO) od roku 1998,
  • viac ako 20 rokov spoločnosť pripája EZS na PCO Polície,
  • patrí spoločnosť medzi regionálnu špičku dodávateľov okenných fólií a autofólií s počtom presahujúcim 5.000 áut od roku 1997,
  • patrí spoločnosť medzi regionálnu špičku opravcov autoskla s výmenou viac ako 2.200 skiel a opravou viac ako 1.600 skiel od roku 2001.

Od spôsobu a filozofie prístupu k zákazníkom nemienime ustúpiť. Ak súčasný trend znižovania ceny na úkor kvality, životnosti a zodpovednej servisnej starostlivosti neprestane, necháme sa vytlačiť na „smetisko dejín“ a ukončíme svoju činnosť. Veríme, že to nebude nutné.

Oprite sa o serióznosť, odbornosť a zodpovednosť svojho dodávateľa.

                                                                             Partner.jpg

Späť