Kontakt

DOBRO, spol. s r.o.

Mlynská 13
053 11 Smižany

Tel.:  053/4410 400

E-mail: dobro(a)dobro.sk

IČO: 31707718
DIČ: 2020504277
IČ DPH: SK2020504277

Bankové spojenie
UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
IBAN: SK72 1111 0000 0066 0899 4004 

Prevádzková doba

Pondelok až piatok 7.30 - 11.30 12.00 - 16.00

Servis EZS:  0917 255 555 - mimo pracovnú dobu je dostupnosť servisného čísla vyhradená pre zákazníkov so zmluvou o technickej službe (TS), z telefónnych čísel stanovených zákazníkom pri podpísaní zmluvy a v čase podľa úrovne zmluvy.


 

 
Späť

Kontaktujte nás