Služby

cctv-camera-1624953.jpg

Slaboprúdová technika

  • elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS)
  • kamerové systémy (CCTV)
  • prístupové a dochádzkové systémy
  • pobočkové telefónne ústredne
  • komplexné a špeciálne riešenia slaboprúdu

Autosklá

  • oprava
  • výmena
  • obhliadky

Fólie

  • objektové
  • automobilové
Späť