Údržba a servis - základný popis

ZMENY V SERVISNEJ STAROSTLIVOSTI (PRAVIDLÁ, CENY, POSTUPY  OD ROKU 2016)

Rok 2016 je prechodovým rokom, v ktorom spoločnosť DOBRO, spol. s r.o. stanovuje a uplatňuje jasné pravidlá pre servisnú starostlivosť o realizované a prevzaté zabezpečovacie systémy (EZS), kamerové  systémy (CCTV), ako i všetku ostatnú slaboprúdovú techniku. viac...

Vaše požiadavky a potreby, súčasná platná legislatíva a naše 25 ročné skúsenosti nás priviedli k rozhodnutiu optimalizovať a maximalizovať efektívnosť a účinnosť našej servisnej starostlivosti  a ako dôsledok aj funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť Vášho (EZS), kamerového systému (CCTV) ako i všetkých ostatných slaboprúdových technológií. (Tento prístup bude uplatňovaný najprv pre EZS a následne pre CCTV, EPS a ďalšie slaboprúdové technológie.) 

 

Od 1.1.2017 (pre zdĺhavosť a náročnosť procesu predlžujeme prechodové obdobie do 31.3.2017) sa všetky systémy na ktoré nebude mať spoločnosť DOBRO, spol. s r.o. podpísanú novú servisnú zmluvu stávajú systémami „cudzími“ a jediný spôsob, ako získať na takýto systém od spoločnosti DOBRO, spol. s r.o. servisný zákrok je procedúra s názvom   „Cudzí systém - prevzatie“, so všetkými náležitosťami. 

Každý servisný úkon bude poskytnutý na základe a v zmysle servisnej zmluvy. Každá zmluva obsahuje aj cenu za predpísané pravidelné udržiavacie úkony. Vykonanie týchto úkonov a úhrada ceny za tieto úkony je podmienkou prístupu k naším službám na ďalšie obdobie.

Servisná zmluva = Zmluva o technickej službe (TS).

Späť