Zmluva o technickej sužbe - paušál komfort ezs

(pre pochopenie tohto popisu je potrebné najprv prečítať   ZMLUVA O TECHNICKEJ SLUŽBE – ZÁKLAD  )  

Táto zmluva má tieto vlastnosti navyše:

 • Dostupnosť  objednania servisu (služby) -     „Každý celý deň“ – (názvoslovie z našej tabuľky)
  v pracovné dni, dni pracovného voľna a pracovného pokoja  (6.00 - 22.00)
  V paušály komfort máte prístup k našej podpore a objednaniu servisného zásahu každý deň od 6.00 do 22.00.  
 • Nástup na servisný zásah (pokus o opravu). Do 24 hod. Ak si to zákazník vyžiada, inak najbližší pracovný deň.  
 • Čas na odstránenie nefunkčnosti zariadenia   - dočasné sprevádzkovanie snaha o funkčnosť EZS, zapožičanie komponentov -  (max.3dni)
 •  Nástup na servisný zásah a čas odstránenia nefunkčnosti zariadenia nie sú totožné pojmy. Po nástupe na servisný zásah servisný technik zistí príčinu nefunkčnosti a pokúsi sa ju odstrániť. Ak nie je možné odstránenie tejto nefunkčnosti, pokúsime sa o opravu komponentov, alebo zapožičanie komponentov pre sfunkčnenie systému. V prípade, že nie je možné zapožičať komponent, objednáme si takýto komponent na sklad a zapožičiame ho pre dosiahnutie funkčnosti. Po oprave nefunkčného ho vrátime späť do systému. Funkčnosť sa snažíme dosiahnuť čo najskôr s minimalizáciou nákladov. V prípade, že nie je možné komponent ani zapožičať ani opraviť, navrhneme iné, čo najefektívnejšie riešenie. Tento čas neprekročí 3dni.   
 • Zľava na práce 30% a na materiál 15%:
  Zmluva KOMFORT Vám oproti zmluve ZÁKLAD umožní využívať naše servisné služby so zníženou sadzbou 30% na práce a  15% na materiál.
 • Pripojenie na naše technické PCO:
  Ak to Vaše zariadenie umožňuje, alebo bude v budúcnosti umožňovať, budeme z neho prijímať všetky dôležité informácie na náš technicky PCO. Budeme tak mať nad Vaším zariadením plnú kontrolu a o poruchách a nebezpečných stavoch budeme vedieť okamžite.Spracovanie správ z PCO bude realizované okamžite. V prípade že z prijatých informácii zvážime určité nebezpečenstvo, vykonáme okamžité programové opatrenia pre odstránenie alebo zníženie rizika a problémov, upovedomíme o tomto prevádzkovateľa a ak to bude potrebné a požadované, nastúpime čo najskôr (najneskôr do 24 hod.) na fyzický servisný zásah.
 • Záruka na akumulátor (akumulátor je spotrebný materiál) – záruka je 3 roky


 Porovnanie služieb jednotlivých zmlúv je v Zmluva o technickej službe (PAUŠÁL-EZS)  - tabuľka.


Späť