Zmluva o technickej službe - paušál štandard ezs

(pre pochopenie tohto popisu je potrebné najprv prečítať   ZMLUVA O TECHNICKEJ SLUŽBE – ZÁKLAD  )

Táto zmluva má tieto vlastnosti navyše:

 • Dostupnosť  objednania servisu (služby) -     „Celý deň“ -  (názvoslovie s našej tabuľky)
  Pracovné dni a dni pracovného voľna od 6.00 do 20.00 hod.
  Sviatok a noc je čas, ktorý má aj v zákone  č. 124/2006 Z. z. o BOZP  a Zákonníku práce svoju hodnotu, preto paušál ŠTANDARD nepostačuje pre narúšanie tohto času.
 • Nástup na servisný zásah (pokus o opravu). Najbližší pracovná deň predpoludním.  
 • Čas na odstránenie nefunkčnosti zariadenia –  čiastočné sprevádzkovanie  pokus o sfunkčnenie bez poškodených komponentov. -  (max.5 dní) Nástup na servisný zásah a čas odstránenia nefunkčnosti zariadenia nie sú totožné pojmy. Po nástupe na servisný zásah servisný technik zistí príčinu nefunkčnosti a pokúsi sa ju odstrániť. Ak nie je možné odstránenie tejto nefunkčnosti (vyradením pokazeného snímača, jednej z klávesníc, sirény a pod.) pre poruchu kľúčového komponentu (ústredňa, jediná klávesnica, komunikátor a pod.) systém zostáva nefunkčný do opravy alebo výmeny kľúčového komponentu. Tento je možné nechať opraviť u dovozcu (výrobcu) zariadenia a opätovne nainštalovať. Tento proces by nemal trvať viac ako 5 dní. V prípade, že nie je možné tento komponent opraviť, bude jeho oprava trvať viac ako 5 dní, alebo zákazník nechce čakať tak dlho, je možné, (ak to vek zariadenia umožňuje) zakúpiť a vymeniť pokazený komponent. V takom prípade sa čas sfunkčnenia systému skráti na minimum (do 2-3 dní) 
 • Zľava na práce 20% a na materiál 10%:
  Zmluva štandard Vám oproti zmluve ZÁKLAD umožní využívať naše servisné služby so zníženou sadzbou 20% na práce a  10% na materiál.
 • Pripojenie na naše technické PCO:
  Ak to Vaše zariadenie umožňuje, alebo bude v budúcnosti umožňovať, budeme z neho prijímať všetky dôležité informácie na náš technicky PCO. Budeme tak mať nad Vaším zariadením plnú kontrolu a o poruchách a nebezpečných stavoch budeme vedieť okamžite.

  Spracovanie správ z PCO bude realizované denne o 7.30. V prípade že z prijatých informácii zvážime určité nebezpečenstvo,  upozorníme vlastníka na rizikový stav.
 • Záruka na akumulátor (akumulátor je spotrebný materiál) – záruka je 2 rok 

Nasledujúce PAUŠÁLNE ZMLUVY Vám oproti zmluve ŠTANDARD zabezpečia rýchlejší prístup k službám, rýchlejšie odstránenie nefunkčnosti, nižšiu cenu servisných úkonov intenzívnejšie vnímanie stavu Vášho zariadenia a ďalšie benefity.

Viď:
ZMLUVA O TECHNICKEJ SLUŽBE – PAUŠÁL KOMFORT EZS 

ZMLUVA O TECHNICKEJ SLUŽBE – PAUŠÁL MAXIMUM EZS

 

Porovnanie služieb jednotlivých zmlúv je v Zmluva o technickej službe (PAUŠÁL-EZS)  - tabuľka.

 

 

Späť